Hundutställningar

På hundutställningar går det att visa upp sin hund och vinna priser i olika klasser. Dessutom går det att träffa andra som är intresserade av hundar, vilket kan vara en minst lika viktig orsak att åka dit.

Vem anordnar hundutställningar?

Det är privata organisationer som anordnar de hundutställningar som finns i Sverige. Svenska kennelklubben ordnar en stor utställning i Stockholm varje år. Andra arrangörer av utställningar är till exempel länsklubbar som följer Svenska kennelklubbens regler.

Regler för utställningarna är till exempel att alla hundar som är med ska vara vaccinerade, ID-märkta och att de inte får visa oacceptabelt beteende. Oacceptabelt beteende kan vara olika former av aggressivitet. Det är inte tillåtet att ställa ut hundar som är sjuka, har ohyra, eller tikar som förväntas valpa inom 30 dagar eller valpade för mindre än 75 dagar sen. Det finns begränsningar för vilka hundar med svans- eller öronkupering som är tillåtna.

Klasser

För bedömning av hundarna finns olika klasser, där valpklasserna är inofficiella och sen följs av juniorklass och unghundsklass. Det finns en bruks- eller jaktklass, som innehåller särskilda tester anpassade efter vilken ras hunden tillhör. Det finns öppen klass där alla kan vara med, championklass och veteranklass. Det finns klasser för att utse bästa hanhund och bästa tik för olika hundraser, där vinnarna i respektive klass möts för att en av dem ska utses till bäst i rasen. Det finns också finaltävlingar där bäst i gruppen och best in show utses. En grupp innehåller då mer än en hundras, men i varje grupp samsas raser som har likheter med varandra.

Det som bedöms i de olika klasserna är hur väl en hund följer rasens standard. För varje ras finns det definierat hur hunden ska se ut och vara, även om vissa små avvikelser kan godkännas.

Utställningar för leonberger

Eftersom leonberger inte är en särskilt stor ras finns det inte möjlighet att tävla mot andra i samma ras på alla utställningar. Under 2020 och 2021 finns det tre utställningar för varje år där det finns en rasspecial för leonberger. 2020 är de utställningarna i Vårgårda, Norrköping och Gimo. 2021 är de i Vårgårda, Norrvidinge och Nyköping.

Andra funktioner en utställning kan ha

Eftersom många hundar samlas på en utställning och bedömningar av dem görs, går det också att använda utställningen för att se hur en viss ras utvecklar sig. Ett exempel på det är att det under 2019 och 2020 sker en mätning av alla leonbergerhundar på utställningar i Sverige. Det görs för att se om hundarna håller den satta idealiska storleken och om någon förändring över tid har skett. Senast en mätning av leonberger gjordes var för tio år sedan. Eftersom målet är att rasen inte ska förändras kan det finnas skäl att se över aveln om förändringar trots allt har skett.