MH-Beskrivningar av Vallonbygdens-barna

 

...2007...


MH-beskrivning Absolut-Kullen

Beskrivning

Resultat/Kullen

Medel i rasen

Avvikelse

Nyfikenhet / Orädsla

3,5

2,8

0,7

Aggressivitet

1,8

1,4

0,4

Socialitet

3,6

3,4

0,2

Jaktintresse

2,4

2,2

0,2

Lekfullhet

3,2

2,5

0,7

Alla givetvis skottfasta


 

 

...2007...


MH-beskrivning B-Kullen

Beskrivning

Resultat/Kullen

Medel i rasen

Avvikelse

Nyfikenhet / Orädsla

3,3

2,8

0,5

Aggressivitet

1,9

1,4

0,5

Socialitet

3,5

3,4

0,1

Jaktintresse

2,1

2,2

-0,1

Lekfullhet

2,8

2,5

0,3

Alla givetvis skottfasta


 En av flickorna som väntar på sin tur...